JOHDANTO
1. Ekologinen modernisaatio
2. Kestävä kehitys
3. Ympäristölähtöinen tuotepolitiikka
4. Ekotehokkuus
5. Factor-ajattelu
6. Materiaalitehokkuus
7. Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu
7.1 MIPS
7.2 Elinkaariarviointi
8.
Yritykset ja ympäristö
9. Markkinointi ja kauppa
10. Kulutus
11. Käytöstä poisto, kierrätys, jätteet
 
MATERIAALIT


 
AJANKOHTAISTA
TAIK PROJEKTIT
LINKIT

1. EKOLOGINEN MODERNISAATIO

Ympäristökeskustelun yhteiskunnallistuminen 1980-luvulta lähtien on tuonut ympäristöajatteluun kulttuurisen muutoksen näkökulman. Ekologinen modernisaatiokeskustelu alkoi sosiologien ja politologien keskuudessa 1980-luvun alussa Berliinissä. Martin Jänicken mukaan ekologinen modernisaatio on poliittinen strategia, jonka avulla pyritään hakemaan teknologisia, taloudellisia, sosiaalisia ja intellektuaalisia ratkaisuja ympäristöongelmiin. Ekologisella modernisaatiolla ei ole yksiselitteistä sisältöä, mutta seuraavat kolme lähestymistapaa ovat tyypillisiä.


1. Ekologisessa modernisaatiossa lähdetään siitä, että ympäristöongelmat voidaan ja pitää ratkaista kehittämällä olemassa olevia instituutioita eikä esimerkiksi palaamalla johonkin menneeseen tuotantomuotoon.

2. Ekologisessa modernisaatiossa ei vaadita kapitalismin tai teollisen yhteiskunnan hylkäämistä. Sen sijaan haetaan muutoksia elämäntyyleihin, tuotanto- ja kulutusmalleihin, poliittiseen päätöksentekoon ja kansainväliseen yhteistyöhön. Myöskään talouskasvua ei systemaattisesti vastusteta, mikäli se perustuu uusiin ympäristömyötäisiin innovaatioihin ja raivaa tietä ympäristömyötäiseen yhteiskuntaan.

3. Ekologinen modernisaatioteoria muuttaa ympäristöpoliittista keskustelua pysyvästi yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen suuntaan. Ympäristöongelmat eivät ratkea ainoastaan teknis-taloudellisin keinoin, vaan myös sosiaaliset ja kulttuuriset ratkaisut on otettava käyttöön.(Lähde: Massa, I., Haverinen R., 2001. Arkielämän ympäristöpolitiikka. Esitutkimus. Suomen ympäristö 521, Ympäristöministeriö, Edita, Helsinki.)


Artikkelilinkit:
1. http://www.vyh.fi/tutkimus/ohjelma/klusteri/kesty/521.pdf
(Massa I. ja Haverinen R., Arkielämän ympäristöpolitiikka. Esitutkimus,
Suomen ympäristö 521, Ympäristöministeriö, 2001. Kappale 3.2 Elämäntavan
ekologinen modernisaatio, s. 10-13, ekologisen modernisaatioajattelun
taustaa ja hahmottelua)

2. http://www.sls.wau.nl/es/ecomod_intro.htm
(Mol A., Sonnenfield D., Ecological Modernization Around the World: an Introduction, Environmental Politics 9(1):3-16, Spring 2000)

3. http://www.fu-berlin.de/ffu/akumwelt/download/Lundqvist.PDF
(Lundqvist Lennart J., The International Spread of Ecological Modernisation Ideas, Article Prepared for The International Workshop on Diffusion of Environmental Policy Innovations, Berlin 8-9 Dec., 2000)

4. http://www.mansfield.ox.ac.uk/ocees/pages/
pubs%20PDF%20files/RP16.pdf

(Murphy J., Gouldson A., Integrating environmental and economy through ecological modernisation: an assessment of the impact of environmental policy on industrial innovation, Research Paper No 16, Sept. 1998, Oxford Centre for the Environment, Ethics & Society (OCEES) at Mansfield College)

5. http://www.sussex.ac.uk/spru/publications/imprint/sewps
/sewp72/sewp72.pdf

(Hertin J., Berkhout F., Ecological modernisation and EU environmental policy integration, Science and Technology Policy Research, Electronic Working Paper series, Paper No. 72, University of Sussex)

6. http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/esf/spaargaren.htm
(Spaargaren G., The Ecological Modernisation of Domestic Consumption, From the Reader distributed for the Consumption, Everyday Life and Sustainability Summer School 1999, Lancaster University)

7. http://www.i4.auc.dk/carla/aarhus1.pdf
(Smink, C.K. (2001), Ecological Modernisation in Dutch and Danish auto-recycling. Paper to be presented at the "5th Nordic Environmental Research Conference on The Ecological Modernisation of Society", June 14-16, 2001, Århus, Denmark)